Certifieringar

Våra Certifieringar: ISO 13485 och ISO 14001 för kvalitet och miljöansvar

Vår företagsidentitet präglas av våra framstående certifieringar enligt ISO 13485 och ISO 14001, vilket tydligt understryker vårt engagemang för hög kvalitet och ansvarsfull produktutveckling. Dessa certifieringar utgör grundpelarna i vårt åtagande att leverera ingenjörslösningar av högsta kvalitet och samtidigt minimera vår miljöpåverkan.

ISO 13485 - För effektiv produktutveckling inom MedTech

ISO 13485-certifieringen är inte bara en internationellt erkänd standard för medicintekniska företag utan också en strategisk grund för framgångsrik utveckling och produktion av medicinska produkter. Den säkerställer att vår verksamhet uppfyller de strängaste kraven inom medicinteknisk sektor och är närmast nödvändig för att lyckas på detta känsliga område. Vår ständiga strävan efter överlägsenhet i produktutveckling och säkerhet genomsyrar varje projekt, vilket bekräftas av denna certifiering.

ISO 14001 - För aktiv miljöledning och ansvar

Certifieringen enligt ISO 14001 är en bekräftelse på vår fasta övertygelse att företag ska vara drivkrafter för miljöansvar. Vi vill aktivt minimera vår påverkan på miljön och genom denna certifiering visar vi tydligt vårt åtagande för hållbarhet och miljömedvetenhet. För oss är det inte bara en standard, det är en vägledning för att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och bidra till en grönare framtid.

Därför valde vi ISO 13485 istället för ISO 9001

För att säkerställa att vi uppfyller de högsta standarderna har vi valt att inte genomföra ISO 9001, eftersom ISO 13485 redan uppfyller liknande och till och med strängare krav. Denna noga övervägda strategi stärker inte bara vår verksamhet inom medicinteknik. Den garanterar också att alla våra projekt, även utanför detta område, håller en hög standard av säkerhet och kvalitet.

Vår certifiering enligt ISO 13485 är inte bara en kvalitetsstämpel för framstående medicinteknisk produktutveckling. Den tjänar också som en säkerhetsstämpel för att våra ingenjörslösningar, oavsett område, följer samma höga kvalitet och spårbarhet.. När du som kund väljer oss, driver du innovation med långsiktig hållbarhet och kvalitet i fokus.

Ta kontakt så berättar vi mer.