NEP-Modellen

NEP:s modell bygger på att våra specialister arbetar utifrån en redaktionsmodell. Det började just på en före detta tidningsredaktion i Norrtälje dit företaget flyttade under sin tillväxt. Det blev en vana att dela med sig av sina problem, med detta kom nya infallsvinklar och nya lösningar. Kulturen sitter numera i alla väggar, vi utvecklar tillsammans med våra kunder, partners och medarbetare.