M Dialysis LOKE

M Dialysis AB utvecklar samt marknadsintroducererar kliniska mikrodialyslösningar för avancerad klinisk forskning och allmän intensivvårdsanvändning.

MD System Loke är en avancerad medicinteknisk utrustning med syftet att rädda liv inom intensivvårdenn. Utrustningen upptäcker tidiga tecken på blodproppar hos patienten genom realtidsmätningar av sockerarter.

I sammarbetet mellan NEP och MDialysis har NEP ansvarat för utveckling och framtagning av elektronik samt mjukvara till utrustningen Loke.