PureFize Technologies AB – Ocean 2.1

Ocean Driver Plattform

PureFize är en unik, bredbandig UV-teknikplattform som effektivt tar bort bakterier från ytor, luft, vätskor och livsmedelsprodukter för att säkerställa rätt hygiennivå.

I samarbetet mellan PureFize Technologies och NEP har NEP ansvarat för utveckling och framtagning av drivarplattformen Ocean som används tillsammans med PureFize´s UV-C chip.

NEP har varit med under hela utvecklingsprocessen, detta har inneburit projektledning, elektronikutveckling, mekanikutveckling, mjukvaruutveckling, testutveckling samt regulatorisk dokumentation och CE-certifiering.