Sensidose – MyFID

Sensidose är ett läkemedelsföretag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter vid parkinsons sjukdom.
MyFID är en handhållen programeringsbar doseringsapparat för tabletter.

I samarbetet mellan Sensidose och NEP har NEP jobbat med frågor kring End of Life, men även omkonstruktion av elektronik och uppdatering av mjukvara samt operativsystem.
För produkten har NEP utvecklat ett testsystem som möjliggör pålitlig testning av elektroniken i volymproduktion.