Tjänster

Från enkla applikationer till komplexa integrationer, vi arbetar tillsammans med dig och ditt team. Här kan du välja vilken del av produktcykeln du behöver. Smörgåsbordet är ditt.

Under produktutveckling hittar du vår unika utvecklingsmodell, vad vi erbjuder i projekten. Projekttillverkningen är för dig som bara behöver några få exemplar av din produkt, mycket uppskattat när man börjar testa en marknad. Tekniska utvärderingar är för dig som skall investera i en produkt och du vill veta hur den tekniska lösningen ser ut. Men det kan också vara certifieringsfrågor eller miljöfrågor.

Produktvård är en växande marknad. Med ökad produktkomplexitet ställs nya krav på ingenjörsförmåga i alla produktens livscykeldelar, från koncept till stöd i produktion. Det gör att utvecklingsavdelningar kan sakna resurser att följa upp tillverkning, versioner och uppdateringar. 

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap, du hittar några erbjudanden under utbildningar, men var inte rädd för att fråga efter något som du saknar.

Livscykelanalyser, otroligt viktigt idag, inte minst för företag inom ansvarstagande och krävande branscher och sektorer.

Du kan också välja utifrån din roll för att se vad vi erbjuder just dig.

Produktutveckling

Under produktutveckling hittar du vår unika utvecklingsmodell, vad vi erbjuder i projekten.

Teknisk utvärdering

Tekniska utvärderingar är för dig som skall investera i en produkt och du vill veta hur den tekniska lösningen ser ut. Men det kan också vara certifieringsfrågor eller miljöfrågor.

Akuten

På vår akut finns tjänsterna som kräver snabba svar och lösningar.

Livscykelanalyser

Livscykelanalyser, otroligt viktigt idag, inte minst för företag inom ansvarstagande och krävande branscher och sektorer.

Produktvård

Produktvård är en växande marknad. Med ökad produktkomplexitet ställs nya krav på ingenjörsförmåga i alla produktens livscykeldelar, från koncept till stöd i produktion. Det gör att utvecklingsavdelningar kan sakna resurser att följa upp tillverkning, versioner och uppdateringar.

Projekttillverkning

Projekttillverkningen är för dig som bara behöver några få exemplar av din produkt, mycket uppskattat när man börjar testa en marknad.

Utbildning/Föreläsning

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap, du hittar några erbjudanden under utbildningar, men var inte rädd för att fråga efter något som du saknar.

Din roll

Du kan också välja utifrån din roll för att se vad vi erbjuder just dig.

Testsystem

Testsystem, för att kvalitetsäkra dina produkter i tillverkning, är vår hemmaplan. Vi har egna plattformar: RTS (Rack Test System), ETS (Embedded Test System), TestNet (Testdatasystem). Från dessa grunddelar anpassar vi testlösningen för din produkt.

Vi började med en analys, numera är NEP vår partner på elektronikdesign