Komponentjouren

Ibland är det bråttom, efter Covid krisen drabbades våra partners av komponentbrist. Våra ingenjörer och ett helt nätverk av olika kompetenser arbetade intensivt med att byta ut komponenter där det gick och att hitta ersättare eller hitta nya kanaler på marknaden.

Vår organisation klarar också av utryckningar och punktinsatser när det uppstått en ”kris” i utvecklingen, i fält eller i produktion.

Komponentbrist

Att byta komponenter i en befintlig produkt kräver en noggrann utredning och tester så att man behåller prestanda, säkerhet och kvalité.

Detta tittar vi på inför ett komponentbyte:
 • Kompabilitet
 • Kvalité
 • Tillgänglighet
 • Kostnad
 • Regelverk

Det finns alltid en risk med att byta ut komponenter i en fungerande produkt, vi rekommenderar att man undviker det så långt det går. När det är nödvändigt har vi genomfört detta utan kompromisser.

Problem i utvecklingen

Alla gör så gott de kan, men ibland är det önsketänkande, näsan djupt begravd i detaljer eller att man har följt en återvändsgränd för långt, som leder till problem i utvecklingen.

Att ta in en utomstående part kan hjälpa. På NEP har vi dessutom vitt skilda kompetenser som tillsammans kan se problemet med olika perspektiv.

Vår handlingsplan är enkel och rak:
 • Identifiera problemet – vi tittar på helheten och detaljerna
 • Utvärdera ”skadan” / problemet – ge er en realistisk bild av åtgärderna, tid och resurser så att ni kan ta beslut på hur ni skall gå vidare.
 • Lägga upp en strategi
  • Åtgärder
  • Kommunikation (extra viktig i en kris)
 • Åtgärda problemet
 • Uppföljning

Problem i tillverkningen

Ni kan ha en situation där tillverkningen har stannat upp pga. kvalitetsproblem, komponentbrist eller 3e-partsproblem. Det kan givetvis finnas hundra andra anledningar som inte ens är förutsägbara.

Vi kan hjälpa dig med tekniska lösningar och omlokalisering av produktion. Vi kan också byta ut komponenter som inte längre går att få tag på. CAPA, 8D är metoder vi är proffs på och stöttar er och oss i att bottna rotorsak och införa hållbara lösningar på det akuta problemet.

Behöver du hjälp för att komma framåt pga komponentbrist, problem i utvecklingen eller tillverkningen? Kontakta oss så hjälper vi dig!