Genom att följa hela produktens livscykel, från råvaruutvinning och distribution till användning och återvinning, får vi en helhetsbild av dess miljöpåverkan.

Produktens miljöpåverkan genom livscykelanalyser

Vilket miljöavtryck din produkt gör är allt viktigare att veta och är idag ett lagkrav för alltfler produkter på marknaden. NEP har verktygen för att hjälpa dig med en livscykelanalys (LCA) och göra de beräkningar som behövs för att exempelvis bestämma din produkts ekologiska fotavtryck. Vi kan även hjälpa dig med att göra en miljödeklaration (EPD) av din produkt. Utöver det kan vi identifiera förbättringar vi kan utföra för att förbättra din produkts miljöpåverkan.

Vår hängivenhet att utveckla hållbara produkter med minimal miljöpåverkan ligger till grund för vår strategiska användning av bra LCA-verktyg. Vi ser detta som ett samarbete där våra partners och vi själva kan arbeta tillsammans för att skapa en positiv inverkan på vår miljö.

LCA hjälper dig fatta välgrundade beslut inom process- och produktdesign

För oss är LCA inte bara en teknisk metod, utan en vägledning och en kraftfull resurs som informerar och stöder våra beslut inom produkt- och processdesign samt vidareutveckling. Genom att följa hela produktens livscykel, från råvaruutvinning till tillverkning, distribution, användning och slutligen återvinning eller avyttring, fås en helhetsbild av deras påverkan på miljön.

I en värld där hållbarhet blir alltmer central, är LCA en viktig del av vår strategi. Med hjälp av LCA kan vi identifiera områden där vi kan minska vår gemensamma miljöpåverkan och öka effektiviteten. Genom att noggrant analysera varje steg i produktens livscykel kan vi fatta informerade beslut för att optimera prestanda och minska vårt gemensamma ekologiska fotavtryck.

Livcykelanalys (LCA)

Produktutveckling med hållbarhet i fokus

Marknaden efterfrågar alltmer transparenta och ansvarsfulla företag. En bra LCA ger dig möjlighet att uppfylla dessa krav, och även att överträffa dem. Vi strävar efter att vara föregångare inom hållbar utveckling och att ligga i framkant. Både när det gäller att implementera miljövänliga metoder och för material som har en bra och tydlig miljödeklaration (EPD = environmental product declaraction).

Dessutom gör en bra LCA det möjligt att ta fram en tydlig och bra miljödeklaration för din produkt. Vi tillhandahåller beskrivningar om de valda materialen och metoderna vi använder. På så sätt visar vi hur viktigt hållbarhetsperspektivet är för oss, samtidigt som vi ger våra partners möjlighet att fatta välgrundade beslut i sina egna hållbarhetsinitiativ.

Produktens LCA - en kärnkompetens i vår verksamhet

För oss är LCA inte enbart ett verktyg – det är en kärnkomponent i vårt åtagande att forma en mer hållbar framtid. Vi ser det som en investering i miljön, i våra partners och i vår gemensamma strävan mot en hållbar och ansvarsfull framtid.

Enklare tillsammans