Produktvård

Högteknologiska produkter kräver ständig produktvård. Om du saknar personal och eller kompetensen i din organisation eller om ni drunknar i befintliga produkter och versioner kan det vara bra att lägga ut detta. Vi erbjuder:

 •  Kostnadsrationalisering av era produkter som går i serieproduktion
 • Produktsupport/ Teknisk produktledning, med fokus på att tillverkning inte driver mot lägre kvalitet eller högra kostnader
 • Uppdatering av komponenter
  • Sökning av ersättning och utbyte
 • Mjukvaruuppdateringar
 • Nya regler och certifieringar
 • Uppdatering hos befintliga kunder samt applikationsstöd
 • Dokumentation av uppdateringar och ändringar
 • Utfasning av befintlig produkt till ny generation eller annan produkt
 • LCA