Vi tar hand om dina frisläppta produkter, uppkomna komponentbrister eller behov av omkonstruktion. Vi genomför också tekniska utredningar.

Komponentsbrist

Komponenter

Vi kan hjälpa dig hitta rätt komponenter, byta ut komponenter och lösa problem i utveckling och tillverkning.

Tekniska Utredningar NEP

Tekniska utredningar

Söker du lösningar på produkt-, produktionsproblem eller fältreturer? Vår expertis ligger i utredningar med fel- och förbättringsanalyser.

Produktionskontroll NEP

Produktionskoll

Med NEP TestNet får du ett öga in i produktion och koll på den dagliga yielden, du kan spåra felaktiga enheter och batcher.

NEP Insight

NEP Insight

Få en direktbild var status är på respektive ärende. Kommentera direkt i vår canban-tavla om du vill göra en omprioritering, skapa ärenden osv.

COGS Reducering

Vi hjälper dig att minska kostanden för din produkt, hitta billigare lösningar, förenkla tillverkning och alternativa komponenter och leverantörer.