Teknisk utvärdering

Teknisk utvärdering omfattar många områden. Ofta handlar det om att öppna en ”svart låda” och genomlysa innehållet för de som behöver förstå vad den svarta lådan består av.

Teknisk utvärdering kan bland annat handla om att:
 • Värdera en befintlig teknisk lösning
 • Ingå i en SWOT analys där en teknisk fråga kan avgöra möjligheter eller utmaningar
 • Styrelse eller investerare skall ta beslut om en sk “svart låda”

Vi kan även utvärdera komplexa system för att ge svar på risk, möjligheter och realism.

TEKNISK UTVÄRDERING FÖR FÖRETAG OCH VERKSAMHETER

Ni kan behöva en andra eller tredje part för att bedöma tekniska lösningar eller system i den egna organisationen, hos en leverantör eller annan intressent.

Detta erbjuder vi inom teknisk utvärdering:
 • En komplett genomlysning och utvärdering av tekniken/systemet
 • Aktivitetslista för eventuella åtgärder
 • Utvärdering av certifieringsbehov och eventuell åtgärdslista
 • Komponentval och strategier
 • Val av produktionsleverantör
 • Test och kvalitetssäkring
 • Livscykelanalys (LCA)

TEKNISK UTVÄRDERING FÖR CERITIFIERING

Vi förtestar er produkt som prototyp eller releasad enhet för att bedöma om produkten är klar för slutvalidering eller om den behöver prestandaförbättras innan en slutvalidering.

Vi bedömer produktens förmåga att klara kraven för CE-märkning.

Våra ingenjörer tar produkten genom alla nödvändiga tester och analyser för att du sedan tryggt och enkelt skall kunna sätta ett CE-märke på din produkt

TEKNISK UTVÄRDERING FÖR INVESTERING

Som investerare kan du råka ut för optimistiska tekniska lösningar som är svåra att förstå. Med vår hjälp kan du få en realistisk bild av vad du står inför.

Vi erbjuder följande:
 • En komplett genomlysning och utvärdering av tekniken/systemet
  • En begriplig rapport för bra beslut
 • Aktivitetslista för eventuella åtgärder
 • Utvärdering av certifieringsbehov och eventuell åtgärdslista
 • LCA

Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer.