Testsystem, för att kvalitetsäkra dina produkter i tillverkning, är vår hemmaplan.
Vi har egna plattformar för testning: RTS (Rack Test System), ETS (Embedded Test System), NEP TestNet (Testdatasystem) och Fully Custom Design System. Från dessa grunddelar anpassar vi testlösningen för din produkt.

Embedded Test System

Embedded Test System

Vårt Embedded Test System är en mångsidig lösning som omfattar en inbyggd testinfästning och en kraftfull dator med en användarvänlig panel, allt integrerat i en enda enhet. Med hjälp av vår Embedded Test System-utrustning kan vi utföra omfattande tester och validering av elektronik- och datasystem.

Rack Test System RTS

Rack Test System

RTS (Rack Test System) är en högpresterande testlösning som är utformad för att effektivisera och förenkla produkttestning inom en rad olika branscher och produktfamiljer. Den bygger på en rackmonterad arkitektur som integrerar testinstrument och systemkomponenter i en enhetlig plattform.

TestNet

NEP TestNet

NEP TestNet är ett testdatahanteringssystem som vi enkelt integrerar i testutrustningen på era produktionsanläggningar. Via NEP TestNet webbgränssnitt kan du nå alla dina produktionsanläggningar och teststationer från din egen dator.

Fully Customer Designed System

Customer Design System

Ett fullständigt kundanpassat system som passar i din produktionslina. Pålitliga testsystem är avgörande för att säkerställa högkvalitativa elektronikprodukter. Vi utvecklar fullständigt anpassade produkttestsystem som är skräddarsydda för att uppfylla kundens exakta behov och önskemål.