HÅLLBARHET/SUSTAINABILITY

Sustainability and environment are basic aspects of NEP’s business, hence the choice of our logo (a digitized solar).

Therefore, all engineering work that we are doing together with our customers should be pervaded by an environmental thinking with the goal of minimizing environmental impact in the best possible way.

This is ensured by being briefed and understood as far as possible what the global environmental aspect is at the different stages of product development and during the product life cycle.

In order to further enhance our and our customers’ environmental awareness, NEP will monitor the ecological footprint our company generates.

This can be done, for example, by estimating our own greenhouse gas emissions.

NEP will also actively support selected environmental projects conducted at Swedish universities.


Hållbarhet och miljö är grundläggande aspekter i NEP´s verksamhet, därav valet av vår logotyp (digitaliserad sol).

Det ingenjörsarbetet NEP gör skall  genomsyras av ett miljötänk med målsättningen att på bästa sätt minimera miljöpåverkan.

Detta säkerställs genom att vi ska vara pålästa och så långt som möjligt förstå vad den globala miljöaspekten blir vid produktframtagningens olika steg och under produktens livscykel.

För att ytterligare öka vårt och våra kunders miljömedvetande ska NEP följa upp det ekologiska fotavtryck vi själva genererar.

Detta kan exempelvis göras genom att uppskatta vårt eget utsläpp av växthusgaser. NEP ska också aktivt stötta utvalda miljöprojekt som bedrivs på svenska universitet och högskolor.