Hållbarhet

Hållbarhet och miljö är grundläggande aspekter i NEP´s verksamhet, därav valet av vår logotyp (digitaliserad sol).

Det ingenjörsarbetet NEP gör skall  genomsyras av ett miljötänk med målsättningen att på bästa sätt minimera miljöpåverkan.

Detta säkerställs genom att vi ska vara pålästa och så långt som möjligt förstå vad den globala miljöaspekten blir vid produktframtagningens olika steg och under produktens livscykel.

För att ytterligare öka vårt och våra kunders miljömedvetande ska NEP följa upp det ekologiska fotavtryck vi själva genererar.

Detta kan exempelvis göras genom att uppskatta vårt eget utsläpp av växthusgaser. NEP ska också aktivt stötta utvalda miljöprojekt som bedrivs på svenska universitet och högskolor.