KVALITETS POLICY

Nordic Engineering Partner is a reliable and sustainable partner for design, engineering and test development. Most important for us is to help our customers achieve their goals. Our customers can trust us to always have high focus on requirements, clear and transparent communication and an ability to change with the needs of our customer.

We do this by:

• Customer focused project management

• Every employee takes responsibility and contributes with their unique skills

• Continuous review of the effectiveness of our systems, goals and methods, from a quality and general purpose

• At all times comply with or exceed regulations, legal and other


Nordic Engineering Partner är en pålitlig och hållbar partner för design, teknik och testutveckling. Det viktigaste för oss är att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål. Våra kunder kan lita på att vi alltid har högt fokus på krav, tydlig och transparent kommunikation och förmåga att förändras med våra kunders behov.

Vi uppnår detta genom:

• Kundfokuserad projektledning

• Varje anställd tar ansvar och bidrar med sina unika färdigheter

• Kontinuerlig granskning av effektiviteten i våra system, mål och metoder, från ett kvalitets- och allmänt syfte

• Alltid följa eller överträffa lagar och förordningar