Code of Conduct

Fyra fokusområden i vår uppförandekod 

FN:s Global Compact – Ansvar: Grundläggande princip för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och mot korruption 

– Vi hedrar och respekterar FN:s Global Compact 

Hållbarhet – Balans: Balans mellan miljö, sociala och ekonomiska aspekter 

– Vi strävar efter kontinuerlig förbättring av miljö, sociala och ekonomiska aspekter i våra handlingar på ett balanserat sätt så att de förbättras. 

Relationer – Förtroende: Relationer med kunder, leverantörer, konkurrenter och myndigheter 

– Vi strävar efter öppenhet i våra interna och externa relationer. 

– Vi grundar våra relationer gentemot leverantörer och kunder på förtroende. 

– Vi har ett samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot konkurrenter och myndigheter. 

Kontinuerliga förbättringar – Utveckling: Professionalism, öppenhet, helhet, personlig utveckling 

– Vi arbetar i team. 

– Vi välkomnar teamwork för att överkomma utmaningar. 

– Vi lär av varandra. 

Leverantörshantering  

Vi grundar vår leverantörsbas på långsiktiga relationer, snabb respons och stöd. 

Leverantören ska, liksom vi, respektera och hedra FN:s Global Compact och leva i relationen på förtroende. Föredraget är att våra leverantörer delar vår syn på hållbarhet och kontinuerliga förbättringar. 

Kundhantering 

Föredraget är att våra kunder delar vår syn gällande uppförandekoden och särskilt hållbarhet och kontinuerliga förbättringar. 

I samband med nya kunder utvärderar vi kundens miljö, sociala och ekonomiska situation. Syftet är att skapa en relation byggd på förtroende. 

Personalhantering

Vi ser och förstår individuella förmågor, behov och situationer och strävar efter att anpassa uppgifterna till individen i en balans för både medarbetare och företagets bästa. 

Vi tror på mångfald; en spridning i ålder, kön och bakgrund är bra för företagets utveckling. 

Lokal extern hantering 

Praktikplatser för studenter från tekniska universitet i vår region.

Sponsring till idrottsklubbar som vi har en nära relation med.