VD har ordet

Min resa med NEP inleddes när företaget grundades. Jag kom in som kund och imponerades av hur enkelt och snabbt vi kunde etablera ett integrerat samarbete och utveckla en känsla av partnerskap.

En effektiv modell med gemensam värdering kring miljöaspekten

NEP:s förmåga att utveckla praktiska, produktions- och applikationsanpassade lösningar framstod som särskilt imponerande utifrån storlek på verksamheten. Deras effektivitet i att identifiera och tillämpa rätt kompetens för varje uppgift var också påfallande. Det jag även uppskattade vid den här tiden var vår gemensamma värdering kring miljö.

Dessa kvaliteter är grunden för vår, NEPs, fortsatta utveckling.

Vi gör det enklare tillsammans

”Jag brukar säga att vi på NEP utvecklar effektiva lösningar med produktionsfokus och miljöhjärta. Från 2023 sammanfattar vi NEPs kvaliteter med uttrycket Enklare Tillsammans.”

Johan Duprez, VD 

VD Johan Duprez