VD HAR ORDET

Min resa med NEP startade när bolaget började, Anders frågade om jag vill vara med, det ville jag, som partner och kund. Jag blev imponerad av bredden och djupet NEP hade trots rel få personer. Att upphandla produktutvecklingsprojekt är utmanande och det är en regel att teamet stöter på utmaningar som inte är planerad. NEPs modell är att tillsammans lösa dessa situationer på ett enkelt och tydligt sätt. Det är inte enkelt, det krävs ständiga förbättringar och förmåga att lära av egna och andras situationer. NEPs attityd och processer gör det enklare att få till ständiga förbättringar med aktivt lärande.
Vi driver många projekt med relativt få personer i kärntruppen samtidigt har vi hela NEP med dessa partners som resurser att tillgå vid behov, det är vår modell. Detta gör det enkelt för oss att starta nya projekt, vi ser att enkelhet och samarbete skapar nyfikenhet, vilja, motivation, innovation och utrymme att våga prova och sats. Man skulle kunna beskriva NEP som en projektmaskin som alltid kan ta in nya och ständigt levererar ut resultat. Vårt sätt och förmåga att köra många projekt är del av vårt DNA och strukturella tillgång.