Produktutveckling

Vår process och förmåga, från konceptidé till produktion.

Vår kompetens inom teknisk utveckling består av

·     Elektronik – hårdvara, användargränssnitt och programmering

·     Mekanik och Industridesign

·     Ingenjörer som projektledare och fältingenjör

När du ger oss ett uppdrag levererar vi den färdiga lösningen, och vi tar oss dit tillsammans

UTVECKLINGSPLATTFORMAR

 • Logikkontroller (MCU, systemkontroller, i din produkt)
 • Sensorkontroller (MCU med sensorinterface)
 • IoT BackEnd (Från Gatway till UI-Interface)
 • Energikontroll

UTVECKLINGSPROJEKT

Produktutveckling

Vår utvecklingsmodell kan enkelt beskrivas som ett V. Det betyder att vi gör all utveckling med ögonen på ”andra” sidan av produktens första del i livscykeln.

·     Alla produktutvecklingsprojekt startar med en förstudie. Den är nödvändig för att du skall få vår prognos på resurser och tid, risk och möjligheter.

·     Om du vill gå vidare arbetar vi tätt tillsammans med ditt team, vi integrerar oss i er process och ser till att vår sida av utvecklingen är fullt synlig för er.

·     Utvärdering och överräckning är oerhört viktiga delar för allas fortsatta framgång

·     Support och produktvård kan vara en fortsättning på relationen

Idag är vi specialiserade inom de medicin och industritekniska områdena

Mekanik

Att öppna och stänga en lucka, byta ett batteri eller eller föra in ett ett provrör med blod, mekanik är en viktig del av produktupplevelsen. Glider enheten på plats eller måste användaren använda stora krafter för att få jobbet gjort?

Våra projekt kan röra sig över flera kunskapsområden, mjukvara, elektronik och inte minst mekanik.

Våra mekanik- och industridesigners kan arbeta med

 • Statisk mekanik
 • Rörlig mekanik
 • Elektriska motorer
 • Pneumatiska lösningar
 • Hydrauliska konstruktioner
 • Metall, plast, trä, …
 • Produktionsverktyg
 • Beräkningar (FEM mm)

Mjukvara

Idag kan nästan ingen produkt utvecklas utan programmering.

Vår styrka ligger i att när mjukvara och övriga konstruktionsdelar integreras i funktioner i en produkt. En del kallar detta för inbyggda system, andra för systemutveckling eller hårdvarunära mjukvara, detta är ett av våra kärnområden. Här har vi bredd och spetsförmågor samt även plattformar som ger din utveckling en enkel resa till första produkten.   

Det kan vara allt ifrån programmering av själva kretskortet till en app som skall styra eller övervaka apparaten.

Våra förmågor ligger inom MCU, Embedded, programmering av testsystem, sensorsystem, UI/GUI, EdgeAi/ML.

HÅRDVARA

Elektronisk hårdvara är för oss kretskorten och dess närmaste omgivning. Hos oss kan du få allt från koncept via design till färdig prototyp samt utprovade och certifierbara lösningar.

Vi kommer att arbeta fort för att få fram en första prototyp så vi kan utvärdera funktioner tillsammans. Det är när elektroniken kommer till liv som du kan se på riktigt vad den gör.

Du har ett behov att ta fram en funktion med ett kretskort, från det tar vi fram 1a prototyp för er produktutvärdering och till slutlig fungerande lösning.
Vi har partners inom prototyp och lågvolymstillverkning, vilket medför att vi tar hand om helheten.

För den intresserade så är detta vad vi utför i ….

Här krävs det förmåga inom måna områden, vi tar hand om det och dig.
För den intresserade, är detta vad vi utför: analog- och digital-kretskonstruktion, mikrokontrollers, minnen, spänningsomvandling, emc-krav och konstruktionsprestanda, kommunikationsgränssnitt, AD/DA omvandling, kretsschema, layout, CAD, PDM, tillförlitlighet, producerbarhet, produktionstest, valideringsmetoder, harmoniserade standarder, ESD, överspänning, livslängd, miljöprestanda och förordningar samt att få ihop allt detta i en helhet och leverans. Detta är ett av våra kärnområden

TILLVERKNING

Här hittar du vår vagga, NEP är sprunget ur tillverkningsföretag för elektronik och kompletta produkter. Det betyder att närheten till tillverkningen tvingade oss att tänka produktionstekniskt redan från första förstudien.

DFM (Design for Manufacturing) har följande delar i vår process:

·     Tillverkningsprocessen och dess krav på konstruktionen

·     Materialval

·     Tillverkningskostnad i serieproduktion

·     Hållbarhet/återvinning

·     Produktionstest

Vi levererar unika testsystem till dig som produktägare, det sluter vår cirkel och kunskap i tillverkningsprocessen.

Du kan läsa mer om Projekttillverkning 

RESURSKONSULTER TEKNIKKONSULTER

Resurskonsulter/Teknikkonsulter

Vi jobbar med dig, för att du skall nå dina mål, vi är med dig ute på och i ditt fält, förstår din och era kunders behov tillsammans med dig, sedan tar vi hem och nyttjar hela NEP för att ta fram lösningar.

Om du söker resurskonsulter finns det många stora och bra konsultföretag som tillhandahåller detta.

Om du i stället anlitar vår byrå tror vi att du får följande fördelar:

·     Vi levererar en lösning

·     Rätt resurs vid rätt tidpunkt – vilket betyder att om en elektroingenjör behöver svar på en snabb mekanikfråga så löser hen det rakt över bordet.

·     Hävstångseffekt på kunskapen – som du ser av ovanstående punkt får du många konsulter till priset av en eller två…

·     Du kan ägna dig åt större frågor än att leda inhyrda konsulter

·     Vi jobbar med dig, för att du skall nå dina mål, vi är med dig ute  på och i ditt fält, förstår din och era kunders behov tillsammans med dig, sedan tar vi hem och nyttjar hela NEP för att ta fram lösningar…

Åter igen vi kan inte förstå

Kanske lite väl mycket? Vi riskarerar att läsaren skakar på huvudet och säger att Nej ni kan inte förstå vad vi håller på med…