Boule Diagnostics – Product Care and Production Support

Boule utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument med tillhörande reagens och kontrollmaterial för användning inom hematologi och klinisk kemi för både den humana och veterinärmedicinska diagnostikmarknaden.
Boules blodanalyser bidrar till att ge en viktig första indikation för många sjukdomstillstånd.

I sammarbetet mellan Boule Diagnostics och NEP har NEP hjälpt Boule genomföra produktförändringar och förbättringar av deras befintliga instrumentplattform med huvudfokus på elektronik.
NEP är en del av Boules Product Care-team och är involverade i elektronikutveckling, kravställning, verifiering, riskhantering och regulatorisk dokumentation i enlighet med IEC 61010.