Fully Customer Designed Test System

Ett fullständigt kundanpassat system som passar i din produktionslina

Pålitliga testsystem är avgörande för att säkerställa högkvalitativa elektronikkomponenter och elektronikprodukter. Utformningen av ett testsystem kan variera avsevärt beroende på produkten och de specifika testkraven. Därför har det blivit allt viktigare att utveckla fullständigt anpassade produkttestsystem. System som är skräddarsydda för att uppfylla kundens exakta behov och önskemål. Med vårt Fully customer designed test system ser vi till att systemet passar in i din produktionslina.

Plexiglaskammare för test av trycksensorer
Plexiglaskammare för test av trycksensorer

VI UTFORMAR TESTANLÄGGNINGEN UTIFRÅN PRODUKTEN

När vi tar fram ett produkttestsystem utgår vi alltid från kundens specifika krav. Det innebär att ingen lösning är en one-size-fits-all. Varje testanläggning utformas för att passa produkten eller komponenten som ska testas. Denna flexibilitet gör det möjligt att hantera en bred variation av produkter. Med vårt system kan vi även verifiera andra parametrar än de som är rent elektriska, som tryck, flöden, moment, rörelse och temperatur.

Processen att skapa ett fullständigt anpassat produkttestsystem börjar med en noggrann analys av kundens behov och produktspecifikationer. Ingen detalj är för liten eller för stor. Därefter skapar våra experter en detaljerad design som inkluderar allt från testprocedurer till mjukvarugränssnitt.

Detta beaktar vi vid design av ett fullständigt testsystem

Testprocedurerna utvecklas enligt kundens krav och är avsedda att noggrant utvärdera varje aspekt av produkten. Med vårt system kan vi även verifiera andra parametrar än de som är rent elektriska, som tryck, flöden, moment och temperatur.

Urvalet av mätinstrument och testutrustning är avgörande för att säkerställa att testerna är exakta och pålitliga. Mjukvaran som styr testsystemet är anpassad för att enkelt kommunicera med kundens system och tillåta insamling av testdata samt resultatpresentation på ett användarvänligt sätt. Vi har även vår egen framtagna mjukvara för testsystem, NEP TestNet.

Läs mer om NEP TestNet här.

Automatisering och maskinlärning

Automatisering av testprocessen är ofta en nyckelfunktion, särskilt för att hantera stora volymer av testning. Det kan inkludera automatiserad provtagning, rapportgenerering och fjärrövervakning. Vi kan även erbjuda att bildbehandling med maskininlärning nyttjas vid produktionstesten. Detta för att t.ex. kontrollera att kablaget är rätt monterat, att rätt lödmängd är applicerad, om det utstrålade fältet (elektromagnetisk strålning/EMC) ligger på rätt och godkänd nivå och mycket mer.

Bildanalysen granskar även att eventuella rörliga delar beter sig som de ska.

Testsystemet blir konstruerat med hög säkerhet och pålitlighet i åtanke.

När det fullständigt anpassade produkttestsystemet är utformat och implementerat gör vi omfattande tester och kvalitetskontroller för att säkerställa att det fungerar enligt specifikationerna. Vi utför bland annat rena isolationstester och jordkontinuitetstester för att försäkra oss om att produkten uppfyller alla standarder. Om så önskas genomför vi även CE-godkännande av testsystemet med avseende på maskindirektivet och lågspänningsdirektivet Det är först när kunden är nöjd med resultatet som testanläggningen tas i drift.

Investera i kvalitet och effektivitet med Fully customer designed test systems

Fullständigt anpassade produkttestsystem är en investering i kvalitet och effektivitet. De hjälper till att säkerställa att varje elektronikkomponent eller produkt som går igenom testprocessen är av högsta standard. Med en dedikerad och kundcentrerad designprocess kan ni förlita er på era testbehov är i trygga händer och att produkterna är redo att möta marknadens krav på hög kvalitet.

Kontakta oss för mer information.

Fully Customer Designed Test System