Automatiserad processutrustning för Gyros Protein Technologies

Om Gyros Protein Technologies AB

Gyros Protein Technologies leder globalt inom leverans av verktyg för peptidsyntes och bioanalys. De accelererar upptäckt, utveckling och tillverkning av säkrare bioterapeutika genom sina tillhandahållna lösningar. Gyros Protein Technologies erbjuder möjliggörande verktyg som hjälper forskare att öka biomolekylens prestanda och produktivitet inom läkemedelsupptäckt, preklinisk och klinisk utveckling samt biotekniska tillämpningar. Gyros Protein Technologies sökte en partner som kunde utveckla automatiserad processutrustning för två av deras maskiner.

Automatiserad produktionsprocess med användarvänlig mekanik

Produktionsprocessen för Gyrolab Bioaffy CDs från Gyros Protein Technologies inkluderar flertalet steg. Vi på NEP har byggt en maskin som automatiserar två av dessa steg. All data från processen loggas och lagras på datorn för framtida referens och felsökning om ett problem uppstår senare i produktionsprocessen.

Gyros hade redan tydliga krav och en djup förståelse för hur deras produktionssteg skulle utföras för att säkerställa korrekt funktion av deras produkt. På NEP inledde vi samarbetet med en förstudie för att specificera uppgifterna och tidsramen för genomförandet. Vårt uppdrag var att automatisera delar av Gyros produktionsprocess genom att utveckla två maskiner som var säkra, pålitliga och användarvänliga.

”Vårt samarbete med NEP har präglats av lyhördhet och problemlösning. Scope-ändringar och alternativa problemlösningar har beslutats i samförstånd. Kunskapsnivån har varit hög både på mjukvarusidan och hårdvarusidan. Sammanfattningsvis är vi nöjda med vårt projekt tillsammans.”

– Robin Lundberg, Production Manager, Gyros Protein Technologies

Idag har den slutgiltiga programvaran ett lättanvänt användargränssnitt med inställningar för alla relevanta variabler, vilket gör det enkelt för Gyros personal att lägga till en ny produkt eller hantera en gammal produkt som behöver justeras.

På NEP tog vi ansvar för och utvecklade all mekanik, elektrisk kabeldragning och programvarudesign. Dessutom hade vi ansvaret för montering och transport av maskinerna.

Vi levererade maskinerna med omfattande manualer som riktade sig till både användare och servicepersonal. Dessa manualer förväntas hjälpa dem att ta hand om maskinen i produktionsmiljön hos Gyros.

Ansvarig projektledare på NEP berättar om projektet

Projektet i sig var komplext. Här berättar Niclas mer om hur han upplevde samarbetet och utvecklingen av maskinen för Gyros Protein Technologies:

”Det var ett spännande och roligt projekt från dag 1. Jag personligen fick i stor utsträckning vara kreativ inom ramarna för maskinens krav i min roll som mekanikkonstruktör. Det var också kul att engagera kunden i projektet genom min roll som projektledare och varje vecka presentera projektets framsteg och bolla fortsatta idéer med Gyros egna team. Resultatet av ett bra samarbete blev ett par riktigt bra maskiner.”

– Niclas Rasmusson, Projektledare och mekanikkonstruktör på NEP

Produktkategori

• Industriteknik och Industriell produktionsutrustning

Tekniska områden

• Mekanisk och industriell design, programvara, industriell elektronik, automation

Se mer av våra tjänster.