Din roll

Utvecklingsansvariga

Utvecklingsansvariga som arbetar med oss lägger ofta utvecklingen av delar där de saknar kompetens eller resurser. Ditt team kan vara specialister på ert kärnområde men behöver elektroniska komponenter för att fullfölja produktens utveckling. De utvecklingsavdelningar som vågat släppa in oss har snart sett oss som en del av deras team. Vi är på plats och vi utvecklar tillsammans.

Andra utvecklingschefer har sett att produktvård ”dränker” de egna resurserna för fortsatt utveckling framåt. Att lämna över det till oss har frigjort dem och de har kunnat fokusera på den viktiga framtiden med att utveckla nya tekniker och produkter.

Inköpare

Inköpsansvariga

Allt fler verksamheter involverar inköp i sina utvecklingsprocesser och vi ser våra partners/kunders inköp som en naturlig del av samarbetet. Vi gillar utmaningar, involverande och öppenhet, vi tror och ser att ett integrerat partnerskap där er utvecklings, inköps, kvalitets och ledningsenheter ingår, leder till enklare samarbete och framgång för båda parter

Högteknologiska produkter måste designas med produktion och komponentval i sikte.

Ditt team bör arbeta tillsammans med oss och göra dessa val för att uppfylla hållbara lösningar.

Komponenter bör vara utbytbara så långt det går.

När det finns, eller inte finns, upphandlade leverantörskedjor tar vi med detta i beaktande. När det gäller utvecklingsprocessen så följer vi era inarbetade rutiner i kombination med vår utvecklingsmodell. Vi skriver gärna ramavtal, enkla eller komplexa, för att betona att vi jobbar tillsammans och tar ansvar för att utföra vår del av ert behov.

Investerare

Om du tänker investera i en teknisk innovation kan det vara bra med en ”second opinion”.

Våra utvecklingsingenjörer kan hjälpa dig att

·     utvärdera risk

·     den tekniska lösningen

·     var den befinner sig i relation till en färdig produkt

·     kravbeskrivning och certifieringar

Företagsägare / grundare

Har du just grundat ett företag baserat på en idé eller har du ett moget företag som funderar på att köpa en verksamhet som kan tillföra den kunskap ni behöver?

Här hittar du kanske en annorlunda lösning.

Du har just startat och har en stark idé men inte all kunskap för att utveckla produkten.

Först gör vi en riskanalys, vi måste sålla ut de idéer vi medverkar till att förverkliga.

Om du behöver hjälp med investering har vi resurser att hjälpa dig:

·     Snabbspår till EU:s utvecklingsfonder

·     Vana vid Vinnova och EIT projekt

·     Nätverk av investerare

·     Certifiering (processen bör var med från början)

Produktutvecklingen gör vi tillsammans med dig, vi kan lägga upp hela utvecklingen till och med själva produktionen. Din utmaning blir sedan att marknadsföra produkten. Vi har erfarenhet av olika branscher och utvecklingsfaser av produktutveckling. Du kan få hjälp från hur första produkten ser ut till hur den kan utvecklas i relation till din budget. Vårt gemensamma mål är att skapa en attraktiv lösning för dina kunder.

Du äger eller leder en verksamhet som måste utveckla nya kompetensområden för att klara nya krav och konkurrensen. Många tekniska lösningar kräver mer informationsutbyte i form av elektronik och programmering. Du ser att ni måste ta ett snabbt steg ditåt och funderar på om ett förvärv kan lösa problemet.

Även om förvärv kan vara en lösning så medför de ofta andra utmaningar i form av företagskulturer och uteblivna synergieffekter.

Du kan lägga utvecklingen hos oss för att klara den akuta delen av utmaningen, men vi kan också hjälpa dig att bygga upp ett gemensamt team för att komma bortom horisonten.

Samarbetspartners

Stöttar du och ditt företag eller organisation teknisk eller affärsutveckling inom industriteknik och eller medicinteknik är vi öppna för samarbeten. Ett exempel på samarbetspartner är vårt deltagande som Partner med EIT Digital. EIT Digital stöttar bl.a. start-ups och scale-ups inom den digital utveckling. Du kan med oss få en först feedback inom några dagar, sedan bygger vi ett projekt och ansöker om bidrag.

Kvalitets och miljöansvarig

Det händer att produktens utvecklingscykel skjuter problemen framför sig. Det händer också att till slut är det kvalitetsansvarig som måste röja upp bristerna. På NEP finns rutiner och en förståelse som leder till säkrare produkter och tryggare lanseringar. Vi arbetar gärna med kvalitetsansvarig för att belysa vilka risker som finns och hur utmaningarna skall tacklas så tidigt som möjligt.

Låter du det tillverkande företaget utföra kvalitetstester på dina produkter?

Våra testsystem placeras hos din tillverkare, resultaten sänds i realtid till molnet, tillgängliga hos dig 24/7.

Komponentbrist eller produktvård är andra delar som kan vara intressanta för dig.

Miljöansvarig

Om du behöver teknisk kompetens som kan utvärdera och utföra en livscykelanalys så har vi specialister för detta. Hos oss hittar du en sann passion för lösningar som gör så lite avtryck som möjligt. Företaget startades med just detta för ögonen. Som vi ser det skall hållbarheten in tidigt i planeringen så att rätt material och metoder används. Att bygga produkter som går att reparera är en viktig princip för oss. Det gäller också att titta bortom nästa hörn, nya krav kan ställas på en produkt som gör den osäljbar eller kräver dyra uppgraderingar. Sist men inte minst, marknadens krav gör anpassade produkter konkurrenskraftiga.

Verksamhetsutvecklare

Vi fyller de vita fälten i ert behov av att utveckla företaget på ett snabbt och enkelt sätt…

Bra verksamhetsutveckling utgår alltid från kundens behov, så klart. Men många verksamheter som står inför nya utmaningar måste också utvärdera nya tekniska lösningar. 

När du söker en utredare som tittar på den tekniska sidan av utvecklingen så är vi rätt partner. Vi hjälper till exempel energisektorn som står inför stora utmaningar med nya kundbeteenden och krav.

Projektledare / produktägare

Många produktägare önskar en accelererad produktutveckling och får till svar att utvecklingsavdelningen inte klarar mer med befintliga resurser. Då kan lösningen vara att ta in en extern byrå. Tricket är att ta tillvara på era egna kärnkompetenser och våra kunskaper. Vi är ofta förbluffande snabba i starten men vi är också angelägna om att ”glida in” i ert projekt.

Projektledare kan behöva ta in egna resurser och tänka bortom utvecklingsavdelningen. För att göra ditt arbete enklare kan du få en kontaktperson hos oss som tilldelar rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Du är givetvis ständigt uppdaterad i hur projektets fortskrider.