NEP Insight ger dig som kund hos oss, realtidsuppdatering i progressen för just din produkt.

NEP Insight

Med hjälp av NEP Insight får du som kund en realtidsuppdatering och helhetsbild av hur vi ligger till rörande just dina projekt hos oss. Det ger dig direkt information om hur det går med olika ärenden rörande din produkt. Du kan också direkt påverka om du önskar att vi prioriterar annorlunda eller gör justeringar på väg mot målet. Systemet används som en bro mellan oss och våra kunder.  

När är NEP Insight ett värdefullt verktyg för dig som kund?

NEP Insight används för att ge dig en djupare förståelse för hur arbetet fortskrider inom ett utvecklingsprojekt eller inom Product Care. Det är värdefullt när du som kund önskar transparens och effektivitet i projektet och i hantering av ditt kundärenden. En av de stora fördelarna med NEP Insight är att du som kund har möjlighet att logga in när som helst och få en aktuell bild av projektets eller ärendets status. I stället för att behöva vänta på att projektledaren ska ge en uppdatering eller invänta nästa avstämningsmöte, kan du direkt få den information du behöver genom att logga in i systemet.

Detta sparar inte bara tid och minskar onödigt väntande, utan det ger också dig som kund kontroll och delaktighet i processen. Genom att vi på NEP också använder samma system för vår interna uppföljning, blir vår interna hantering av projektet eller ärendet också synlig för dig som kund. Det skapar en transparent och smidig kommunikation mellan oss och ger dig en ökad förståelse för hur arbetet fortskrider.

NEP Insight kan användas på olika sätt beroende på syftet.

NEP insight 1

Utvecklingsprojekt

NEP Insight kan användas för att få en överblick över hur utvecklingsprojekt framskrider. Det kan ge insikter om vilka delar som går smidigt och vilka som möter utmaningar. Det kan även användas för att identifiera eventuella problemområden och ta fram åtgärdsplaner för att hantera dem. På så sätt blir utvecklingen effektivare för både oss och dig som kund.

NEP Insight 2

Product Care

Inom Product Care kan NEP Insight fungera som ett samarbetsverktyg för att rapportera in nya ärenden eller följa upp pågående ärenden. Det kan bidra till att effektivisera processen för att hantera kundfrågor eller problem och säkerställa att de tas om hand på ett strukturerat sätt.

Snabb och enkel kommunikation i realtid

NEP Insight främjar också snabb kommunikation och minimerar risken för missförstånd eller felprioriteringar. Vill du ändra riktningen för ett av dina projekt hos oss? Då kan du begära omprioriteringar direkt i NEP Insight vilket ger dig flexibilitet och anpassning efter dina behov.

Önskar du ge oss feedback så kan du enkelt göra det direkt i systemet och vi ser din feedback i realtid för att sedan arbeta vidare med ditt projekt utefter den nya feedbacken. Det är självklart inte ett krav från oss, men det ger dig som kund möjligheten att påverka utvecklingen och produktionen i ditt projekt.

Sammanfattningsvis är NEP Insight dina ögon in i vårt arbete, för oss är det mycket värdefullt. Det gör att du aktivt kan delta och se till att dina önskemål blir till verklighet.

Enklare tillsammans

Oavsett om du är en produktägare eller företag, strävar vi efter att leverera unika lösningar som tar hänsyn till hela tillverkningsprocessen. Med oss på NEP får du en partner som förstår och stödjer din vision från design till färdig produkt.