Produktvård - utredningar med fel- och förbättringsanalyser

Utredningar med fel- och förbättringsanalyser

Söker du lösningar på produkt-, produktionsproblem eller fältreturer? Vår expertis ligger i utredningar med fel- och förbättringsanalyser. Vi analyserar noggrant tekniska problem för att förstå deras grundorsak och potential. Sedan erbjuder vi skräddarsydda åtgärder för både omedelbara och långsiktiga lösningar.  

Som specialister på 8D-rapporter, använder vi en strukturerad metod för att identifiera, analysera och lösa problem. Genom att tillämpa denna metodik säkerställer vi inte bara en effektiv felutredning utan också att problemet åtgärdas på ett hållbart sätt.

Oavsett om det är produktionsavvikelser eller återkommande fältreturer, tar vi itu med varje utmaning med en professionell och dedikerad inställning. Hos oss får du inte bara en snabb lösning på det aktuella problemet utan du får också hjälp att implementera åtgärder som minimerar risken för framtida problem.

Skräddarsydda produktvårdstjänster

På NEP erbjuder vi skräddarsydda produktvårdstjänster som är utformade för att säkerställa leveransförmåga och produktkvalitet i serieproduktion. Vårt mål är att hjälpa dig att undvika onödiga produktionsstopp genom att erbjuda tjänster som kostnadsrationalisering, teknisk produktledning och komponentuppdateringar.

Stöd genom hela processen

Vi tar hand om hela processen, från att söka efter ersättningskomponenter till att genomföra mjukvaruuppdateringar för att förbättra funktionaliteten och uppfylla de senaste regelverken och certifieringskraven. Dessutom tillhandahåller vi applikationsstöd och dokumentation för att säkerställa fullständig spårbarhet och ökad transparens.

Utfasning, övergång eller byte av produkter?

Vår expertis sträcker sig även till utfasning av befintliga produkter, övergången till nya generationer eller enkelt bytet till andra produkter. Vi är medvetna om vikten av att upprätthålla en hållbar produktlivscykel, och vårt fokus ligger på att säkerställa att dina produkter förblir konkurrenskraftiga och möter marknadens krav.

Inom vår produktvårdsverksamhet strävar vi efter att erbjuda en bred och skräddarsydd service för att säkerställa att era produkter håller rätt kvalitet och prestanda.

Tjänster vi tillhandahåller inom utredningar, analys och produktvård

 • Kostnadsrationalisering för serieproducerade produkter
 • Produkt- och produktionssupport samt teknisk produktledning
 • Uppdatering av komponenter vid komponentbrist eller föråldrade komponenter
 • Sökning av ekvivalent ersättning och utbyte
 • Ta fram en ekvivalent lösning med mindre konstruktionsändring om det behövs
 • Mjukvaruuppdateringar för att möta de senaste kraven och standarderna
 • Regelbunden uppdatering och övervakning så att era produkter följer riktlinjerna
 • Uppdatering och applikationsstöd för befintliga kunder och nya marknader
 • Utfasning till ny generation eller annan produkt
 • Etablering av effektivisering av service och underhåll av egna produkter i fält samt i tillverkning med datahantering och ML/Edge-AI
 • Livscykelanalys (LCA)
 • Etablering och underhåll av testsystem för tillverkning
Utredning med analys

Proaktiv produktvård med NEP

Vår proaktiva strategi innebär att vi kontinuerligt övervakar produktkvaliteten och implementerar åtgärder i förväg för att säkerställa att dina produkter håller en hög standard över tiden. Vi förstår vikten av att skapa en smidig och bekymmersfri produktvårdsprocess för våra kunder. Genom att överlåta ansvaret för produktvården till NEP kan du vara säker på att dina produkter hanteras professionellt och med noggrannhet. Vår dedikation till proaktivitet och kvalitet gör oss till det självklara valet för företag som strävar efter en pålitlig och effektiv produktvårdspartner.

Enklare tillsammans

Kontakta oss för hjälp med utredningar, analyser och produktvårdstjänster som kan anpassas för att möta dina specifika behov.

Våra kontor

NEP Norrtälje

Hantverkaregatan 11
761 30 Norrtälje

NEP Västerås

Badhusgatan 10
722 15 Västerås

NEP Solna

Elektrogatan 10
171 54 Solna

NEP Uppsala

Trädgårdsgatan 11
753 09 Uppsala