Med Embedded Test System-utrustning kan vi utföra omfattande tester och validering av produkter innehållande elektronik.

Embedded Test System (ETS)

Vårt Embedded Test System är en mångsidig lösning som omfattar en inbyggd testfixtur och en kraftfull dator med en användarvänlig panel, allt integrerat i en enda enhet. Med hjälp av vår Embedded Test System-utrustning kan vi utföra omfattande tester och validering av produkter innehållande elektronik.

Systemet är utformat för att testa inbyggda elektroniska komponenter och funktioner i din produkt, som bland annat kretskort, mikrokontroller, elektriska brytare, optokomponenter och elektroniska kontakter. Vår testlösning är utrustad med ett smidigt kassettsystem som möjliggör snabbt utbyte av fixturer mellan olika testobjekt.

Embedded Test System

Testa komponenter i realtid med ETS

Denna Embedded Test System-lösning erbjuder allt-i-ett-funktionalitet och inkluderar specifika instrumentkort för strömförsörjning, DMM, upp till 60 kanaler, reläer och stimuli-generator för dina testobjekt. Noggrannhet och mångsidighet är av högsta vikt för att säkerställa att enbart högkvalitativa produkter når marknaden.

Modulär design för effektiva testlösningar

Som alla våra testsystem kan även Embedded Test System (ETS) kopplas upp mot vår molnbaserade testdatabas (NEP TestNet) så att du i realtid kan följa senaste resultaten och enkelt kan ta ut testprokoll för en specifik enhet. Du kan därmed få mycket hög spårbarhet på din produktion och testresultat.

Vi har utformat systemet för smidigare produktutveckling med minimalt underhåll och ekonomiska aspekter i åtanke. Därför är den perfekt för företag som behöver effektiva testlösningar i sin produktion. Den kompakta designen och det användarvänliga gränssnittet gör den till en smart testlösning som vi kan anpassa efter dina unika behov.

Vår flexibla design gör det lätt att bygga på systemets kapacitet genom att lägga till fler kort eller externa enheter beroende på hur komplexa test ni vill utföra. Dessutom kan vi enkelt överföra all testdata till en molnlagrad databas, NEP TestNet, med hjälp av Ethernet-anslutningen på enheten. Den externa USB-kontakten går att använda för olika ändamål, såsom att lagra testresultat i minnet eller ansluta en handhållen streckkodsläsare och externt tangentbord.

Kostnadseffektiv testning och produktutveckling med Embedded Test Systems

Med vårt Embedded Test System får du en kostnadseffektiv och högpresterande lösning för produktutveckling och testning i produktion. Det ger dig möjlighet att ta dina produkter till marknaden snabbare och mer tillförlitligt än någonsin tidigare. Vårt system gör det möjligt att hitta och åtgärda eventuella fel i tidigt skede och lokalisera eventuella bristfälliga enheter.

Embedded Test System

Enklare tillsammans