NEP TestNet - NEPs egenutvecklade molnbaserade testdatasystem

NEP TestNet är ett molnbaserat testdatahanteringssystem som vi enkelt integrerar i testutrustningen på era produktionsanläggningar. Via NEP TestNet webbgränssnitt kan du nå alla dina produktionsanläggningar och teststationer från din egen webbläsare (på dator eller mobil).

Du kan i realtid följa hur produktionen av dina produkter går utan att vara fysiskt på plats.

Kvalitetskontroll i realtid med NEP TestNet

NEP TestNet är ett färdigt testdatahanteringssystem som enkelt går att integrera i testutrustningen på era produktionsanläggningar. Med hjälp av NEP TestNet webbgränssnitt når du alla dina produktionsanläggningar och teststationer från din egen desktop. Du behöver inte installera någon programvara, utan loggar enkelt in via webbläsaren. På så sätt får du inblick i hur många felutfall du haft i produktionen samt varför de fallerade enheterna inte klarar kraven för produkten. Du får också en bra bild på den totala testkapabiliteten och testkapaciteten. Du kan följa trender och på det sättet tidigt få en signal om att kvaliteten och hastigheten i produktionen förändras.

Via NEP TestNet kan du också enkelt ta fram ett testprotokoll för respektive producerad enhet, det gör att du förbättrar din möjlighet till hög spårbarhet av dina produkter.

NEP testnet

Ovan är ett exempel av hur en överblick av testpunkterna kan se ut i NEP TestNet

Följ varje produkts framsteg med NEP TestNet

Från instrumentpanelen får du en bild som visar ett Pareto-diagram över de vanligaste felen för de aktuella produkterna. Du kan även se trenden för varje produkt och varje testpunkt som testsystemet uppmätt. Har du liknande produktion på olika siter kan du enkelt jämföra trenderna för respektive site. Databasen uppdateras i regel tre gånger i timmen, så bilden du ser är så gott som en realtidsbild. Du kan välja att visa “first time yield” eller “last time yield”. Du kan också välja “Alla” för att se om samma enheter har testats flera gånger innan avklarad testning.

Analysera testdata när du vill

Du har möjlighet att ladda ner data (testprotokoll, kapabilitetsnummer, urval etc.) när som helst om du vill göra djupare analyser i dina testresultat. All testdata sparas lokalt vid teststationen. Testdata laddas även upp automatiskt och regelbundet till molnet (eller en central dataserver) när teststationen är ansluten till internet.

NEP TestNet insight

När du väljer en viss testpunkt får du ut mer detaljerad data.

Analysera enskilda mätpunkter, ett datumintervall eller en testsekvens

När du valt en produkt, kan du använda alternativ för att definiera parametrar för rapporten för att begränsa intresseområden. Det kan till exempel innebära en enskild mätpunkt, ett datumintervall, en specifik station eller en testsekvensversion.

Genom att välja en enskild testpunkt kan du få detaljerad information om den specifika testpunkten. Detta ger testingenjörer möjlighet att säkerställa att testgränserna är rätt för det valda intresseområdet, eller om testpunkterna kräver justeringar.

Spridningsgrafer som visar resultatet mot datum ger en utmärkt översikt över den valda mätpunkten.

Med hjälp av serienumret som systemet använder för att identifiera varje enskilt kretskort kan du skapa såväl sammanfattningar som individuella rapporter.

Dessutom kan du alltid exportera testdata från NEP TestNet till ett annat system, verktyg eller programvara om du vill utföra dataanalys eller presentera data på ett annat sätt.

NEP TestNet fungerar oberoende av testsystem, dvs det behöver inte vara testdata som plockats ut från testsystem utvecklade av NEP utan kan även lagra och behandla data från ett system som du redan har i produktionen.

Kontakta oss för en demovisning av NEP TestNet

För en demonstration och en personlig inloggning för att pröva på en demo med testdata, kontakta NEP AB. Du kan få en inloggning för att utvärdera en demo med testdata om du är intresserad av mer information om vad systemet kan hantera och visualisera idag.

Kontakta NEP.