NEP TestNet är ett system som hanterar testdata i produktionsanläggningar. Ni kan enkelt övervaka produktionsprocessen i realtid utan att behöva vara fysiskt närvarande.

Produktionskontroll med NEP TestNet

NEP TestNet erbjuder er som företag en effektiv lösning för att optimera produktionskontrollen. Genom att integrera detta testdatahanteringssystem i produktionsanläggningarna kan företag enkelt övervaka produktionsprocessen i realtid utan att behöva vara fysiskt närvarande. Detta ger möjlighet att snabbt identifiera avvikelser och hantera dem omedelbart.

Anders Söderbärg

Kvalitetskontroll i realtid

En av de centrala fördelarna är möjligheten till kvalitetskontroll i realtid. NEP TestNet ger företag en översikt över felutfall och analyserar varför vissa enheter inte uppfyller produkt och testkraven. Denna insikt möjliggör snabba åtgärder för att förbättra produktkvaliteten och säkerställa överensstämmelse med standarder.

Detaljerade testprotokoll med NEP TestNet

Systemet underlättar också skapandet av detaljerade testprotokoll för varje enhet, vilket ökar spårbarheten av produkterna. Det ger företaget möjlighet att noggrant följa varje enskild enhets framsteg genom produktionsprocessen.

En annan fördel är förmågan att analysera den totala testkapaciteten. NEP TestNet ger er som företag möjlighet att följa trender och identifiera eventuella förändringar i produktionens kvalitet och hastighet. Det hjälper också till att snabbt upptäcka flaskhalsar i produktionsprocessen och optimera produktionsmålen.

NEP TestNet möjliggör också jämförelser mellan olika produktionsenheter. Det ger er som företag värdefulla insikter för att implementera bästa praxis och optimera produktionsprocessen över hela organisationen.

Paneler och grafer

Från instrumentpanelen får du tex en bild som visar ett Pareto-diagram över de vanligaste felen för de aktuella produkterna. Genom att erbjuda olika typer av diagram och trendanalys ger NEP TestNet er en översikt över de vanligaste felen och möjliggör kontinuerlig förbättring. Denna analys ger er verktyg för att fatta informerade beslut och minimera fel i produktionsprocessen.

Slutligen, med NEP TestNet, får ni tillgång till en uppdaterad databas i realtid, ger dig som användare den senaste tillgängliga informationen för att fatta informerade och snabba beslut baserade på aktuell produktionsstatus.

Vi erbjuder även testsystem som exempel Rack Test System, Embedded Test System och Custom Design System.

TestNet

Enklare tillsammans

Välkommen att höra av dig till oss när du behöver produktionskontroll och testsystem.