Din partner för produkt- och systemutveckling inom industri- och medicinteknik.

Produkt- och systemutveckling

Din partner för produkt- och systemutveckling inom industri- och medicinteknik. Som partner erbjuder vi expertis inom koncept, projektledning, produktledning, elektronik, mekanik, mjukvara, certifiering och industriell design.

Med ett kompetent team av erfarna ingenjörer och utvecklare står vi redo att ta ditt produktbehov till färdig lösning till produktion. Vi förstår komplexiteten inom medicinteknik och industri och har den kompetens som krävs för att leverera effektiva produkter. Från koncept till färdig produkt erbjuder vi helhetslösningar, hanterar varje aspekt av produktutvecklingen och gör processen smidig och effektiv för våra kunder.

Vår branschspecifika erfarenhet inom medicinteknik och industri gör oss till det trygga valet för företag som strävar efter innovationer och högkvalitativa produkter. Vi sätter kvalitet och säkerhet i fokus vid varje steg i utvecklingsprocessen och följer branschstandarder för att säkerställa att varje lösning uppfyller applikations-, lag-, och kvalitetskrav.

Våra tjänster spänner över elektronik och hårdvaruutveckling, mjukvaruutveckling och programmering, industridesign och mekanik, samt FEM-simulering och signalsimulering. Genom att kombinera avancerad simuleringsteknik med passion för design och expertkunskap inom mekanik skapar vi estetiskt tilltalande och funktionella produkter.

Produktutveckling NEP

Produktutveckling - steg för steg

Vår ISO-certifierade produktutvecklingsprocess följer en strukturerad modell som liknas vid bokstaven V. Det innebär att vi fokuserar på de senare stegen i produktens livscykel redan från början, där krav och verifieringsplaner skapas i ett tidigt skede. Likaså inkluderar processen nödvändiga riskanalyser och planering för den tänkta serieproduktionen.

Nedan steg ingår i produktutvecklingen hos oss på NEP
Steg 1 - Förstudie

Varje projekt inleds med en förstudie. Detta steg är avgörande för att ge dig en prognos angående resurser, tid, risker och möjligheter för projektet samt en analys av konstruktionskoncept.

Steg 2 – Genomförande och integration

Med steg 2 startar projektet, vi arbetar nära ert team. Genom att aktivt delta i er process säkerställer vi att vår sida av utvecklingen är transparent och fullt synlig för er.

Steg 3 - Utvärdering och överlämning

Utvärdering och överlämning är kritiska delar för vår gemensamma framgång. Vi säkerställer en noggrann genomgång för att garantera att alla aspekter av projektet har hanterats på ett tillfredsställande sätt.

Steg 4 - Support och produktvård

Efter avslutat projekt kan vi fortsätta stödja och vårda produkten. Vi strävar efter att upprätthålla en långsiktig relation för att säkerställa att produkten fungerar optimalt och möter eventuella förändrade behov.

Vår specialisering ligger idag inom medicin- och industritekniska områden. Genom att följa vår beprövade process siktar vi på att leverera effektiva och hållbara produktlösningar samt fortsatt support och produktvård.

Ingengörsbyrå
Mekanik NEP

Mekanik i produktutveckling

Mekaniska aspekter spelar en avgörande roll i produktupplevelsen, vare sig det handlar om att öppna en lucka, byta ett batteri eller hantera ett provrör med blod. En smidig och intuitiv mekanik är avgörande för användarvänlighet. Vi fokuserar på att skapa produkter där enheten glider på plats utan krångel, och där användaren inte behöver använda överdriven kraft för att utföra uppgifterna. Våra skickliga mekanik- och industridesigners arbetar med en mängd olika områden, inklusive statisk mekanik, rörlig mekanik, elektriska motorer, pneumatiska lösningar, hydrauliska konstruktioner, och material som metall, plast och trä. Vi tar även hänsyn till produktionsverktyg och genomför noggranna beräkningar, inklusive FEM (finite element method) för att säkerställa hög kvalitet och prestanda i våra produkter. Hos oss är varje detalj viktig för att skapa en sömlös och effektiv produkt.

Mjukvara och programmering

I dagens produktutveckling är programmering en oumbärlig del. Vår kompetens sträcker sig från mjukvaruintegration till övriga konstruktionsdelar som bildar kärnan i en produkt. Kärt barn har många namn – inbyggda system, systemutveckling eller hårdvarunära mjukvara – och detta är vår specialitet. Vi kombinerar bred och djup kompetens med plattformar som smidigt leder din utveckling mot färdig produkt.

Vi kan ta hand om allt från att programmera kretskort till att skapa en applikation som styr eller övervakar din enhet. Våra färdigheter sträcker sig över MCU, Embedded, programmering av testsystem, sensorsystem, UI/GUI, och EdgeAi/ML. Med oss får du en partner som förenklar resan till din första produkt genom att erbjuda en mångsidig expertis och tillförlitliga plattformar.

Elektronisk hårdvara – från koncept till design och färdig prototyp

Elektronik är vår hårdvara, här fokuserar vi på kretskort och dess närmaste omgivning. Hos oss kan du få en komplett lösning från koncept och design till en färdig prototyp och certifierad produkt.

Vi strävar efter att snabbt leverera den första prototypen för att du ska kunna utvärdera prototypen i sin applikation. Det är när elektroniken blir levande som du verkligen kan se dess potential.

Specialiserade på prototyptillverkning

Vi är specialiserade på prototyptillverkning och små volymer och har även partners för större serieproduktion. Det innebär att vi kan hantera hela produktens livscykel om så önskas. Alternativt kan vi överlåta produktionen till din föredragna kontraktstillverkare för volymproduktionen.

Med våra produkter och kompetens inom testsystem för elektronik, är det för oss naturligt att integrera testsystemsutvecklingen med elektronikutvecklingen. Vi säkrar då en snabb och enkel etablering av effektiva testsystem.

Elektroniktillverkning

Välkommen till vårt ursprung, NEP föddes som ett tillverkningsföretag för elektronik och kompletta produkter. Vår nära koppling till tillverkning har format vår strategi redan från de tidigaste skisserna där vi tänker produktionstekniskt redan från start.

Vi fokuserar på DFM (Design for Manufacturing) i vår process, vilket innebär att vi tar hänsyn till:

  • Tillverkningsprocessen och dess konstruktionskrav
  • Materialval
  • Tillverkningskostnader i serieproduktion
  • Hållbarhet och återvinning
  • Produktionstest

 

Vårt mål är att optimera varje steg för att skapa en effektiv och kostnadseffektiv produkt. Vi levererar inte bara elektronik, utan även skräddarsydda testsystem som stänger cirkeln och förenar vår kunskap med din produkt.

Elektroniktillverkning

Enklare tillsammans

Oavsett om du är en produktägare eller företag, strävar vi efter att leverera unika lösningar som tar hänsyn till hela tillverkningsprocessen. Med oss på NEP får du en partner som förstår och stödjer din vision från design till färdig produkt.