Nordic Engineering Partner är en modern ingenjörsbyrå som utvecklar tekniska lösningar från investerings- till produktvårdsfasen.

NEP utvecklar tekniskt avancerade produkter

Med hjälp av en asymmetrisk arbetsmodell (NEP-modellen) som löser problemen med hjälp av olika specialister och infallsvinklar. Våra ingenjörer sitter i ”redaktionsmiljöer” där de delar med sig av problemen. Som vår kund är du också ständigt uppdaterad och delaktig i processen, vi kallar dig helst för partner. Idag arbetar vi huvudsakligen med industri och medicintekniska produkter.

Vad betyder det för dig?

Det finns en hävstångseffekt i det att våra ingenjörer delar dina utmaningar. Miljön lockar lösningsorienterade experter som tänker större än sitt kärnområde. Vi värnar trivsel och innovationsutrymme vilket gör att många stannar länge på NEP.

NEP modellen fungerar, NEP är en del av vår utvecklingsavdelning.

Vår modell kontra resurskonsulter

En resurskonsult, på plats hos dig, löser ditt problem på individbasis. Vår byrå tar ansvar för uppdraget och bemannar med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. När du arbetar med oss kan du stärka de delar du behöver i ditt utvecklingsteam, du kan också lösgöra dina utvecklare från tidsödande administration, produktvård och uppdateringar. Ibland uppstår det akuta situationer där du behöver ett team som kan ta sig an uppgiften att lösa den.

Certifiering och kvalitet

Vi arbetar alltid med hög kvalitet och miljöansvar och är certifierade enligt ISO 13485 och ISO 14001.

Kompetensområden

Utredning

En avancerad produkts livscykel börjar med en produktidé, den har du. Vi kan sedan utvärdera den utifrån risk och möjlighet till finansiering. Vi kan också hjälpa finansiärer att bedöma andras lösningar.

Produktutveckling

När produkten skall utvecklas tar våra specialister tag i design, mekaniska problem, elektronikutveckling och programmering. All produktutveckling sker i synk och mot produktionsutveckling och rätt certifieringar.

Testning och utvärdering

Cirkulär ekonomi ställer också krav på designen så att produkten kan återvinnas eller repareras på rätt sätt. När produkten är verifierad och klar kan vi hjälpa dig att planera och lägga upp produktionen, kvalitetssäkra och driva produktvården.

Detta betyder inte att du måste anlita oss för hela processen. Du kan ta delar av den själv och med våra nya partners börjar vi gärna i det lilla, vilket vi uppskattar.

Livscykelanalys

Några referenser

Söker du testutrustning?

Embedded Test System – Rack Test System – Fully Customer Designed Test System – NEP TestNet

Hur följer du arbetet?

Dina projekt skall vara lika lätta som att kolla saldot på banken. Alla framsteg och hinder finns på ditt konto i NEP insight. Pulsmöten och kommunikation är viktiga för ditt och vårt team.