NEP MODELLEN

NEP:s modell bygger på att våra specialister arbetar utifrån en redaktionsmodell. Det började just på en före detta tidningsredaktion i Norrtälje dit företaget flyttade under sin tillväxt. Det blev en vana att dela med sig av sina problem, med detta kom nya infallsvinklar och nya lösningar. Kulturen sitter numera i alla väggar, vi utvecklar tillsammans […]

SYFTE OCH MISSION

Vår mission är att stärka våra partners produktcykel med hållbara lösningar och långvariga relationer. Syftet som skall genomsyra vår verksamhet består av orden Enklare och Tillsammans. Att utveckla en produkt är en resa vi gör tillsammans med våra partners/kunder. All utveckling, produkter och våra processer skall vara så enkla som möjligt.

CERTIFIERINGAR

Certifieringar (våra) (obs gammal logga) Vi är certifierade enligtISO-13485och 14001 ISO 14001 är certifiering för aktiv miljöledning och ansvar ISO 13485 är verksamhetsledning för MedTech företag, i princip nödvändig för att lyckas med utveckling av medicinska produkter. ISO 9001 har vi inte genomfört då 13485 är en certifiering med likande och  högre krav Säkerhet och […]

VD HAR ORDET

Min resa med NEP startade när bolaget började, Anders frågade om jag vill vara med, det ville jag, som partner och kund. Jag blev imponerad av bredden och djupet NEP hade trots rel få personer. Att upphandla produktutvecklingsprojekt är utmanande och det är en regel att teamet stöter på utmaningar som inte är planerad. NEPs […]

CODE OF CONDUCT

Four focuses in our code of conduct UN Global Compact – Responsibility: Basic Principal of Human Rights, Labor, Environment and Anti-Corruption – We honor and respect the UN Global Compact Sustainability – Balance: Balance of Environment, Social and Economic aspects – We strive to continuous improvement of environment, social and economic aspect in out acts […]

INTEGRITET

Personal integrity is important for NEP to ensure that we safeguard privacy data. Information is about how we process personal information is available in the document (“GDPR at NEP”). This policy applies to all visiting and/or contacting NEP or visit our website www.nepatner.se. It also applies to customers, partners, employees, or suppliers, and also to […]

KVALITETS POLICY

Nordic Engineering Partner is a reliable and sustainable partner for design, engineering and test development. Most important for us is to help our customers achieve their goals. Our customers can trust us to always have high focus on requirements, clear and transparent communication and an ability to change with the needs of our customer. We […]

HÅLLBARHET/SUSTAINABILITY

Sustainability and environment are basic aspects of NEP’s business, hence the choice of our logo (a digitized solar). Therefore, all engineering work that we are doing together with our customers should be pervaded by an environmental thinking with the goal of minimizing environmental impact in the best possible way. This is ensured by being briefed […]