Våra produkter och tjänster

Vi arbetar tillsammans med dig och ditt team med allt från enkla applikationer till komplexa integrationer. Hos oss kan du välja vilken del av produktcykeln du behöver. Vi erbjuder en rad olika produkter och tjänster inom ramen för produktutveckling, produktvård, testsystem samt tillverkning och tester. Du hittar den information du behöver här nedan. 

Produktutveckling

NEP jobbar med produkt- och systemutveckling. Vi utför även livscykelanalyser och hjälper till vid certifiering såsom exempelvis EMC och LVD.

Product Care

Produktvård

Vi tar hand om dina frisläppta produkter, uppkomna komponentbrister eller behov av omkonstruktion. Vi hjälper till med kundreturer och genomför tekniska utredningar.

Testsystem

Vi erbjuder skräddarsydda testsystem för att säkerställa hög produktionskvalitet. Vi kan även ta fram kostnadseffektiva standardiserade testsystem. Med NEP TestNet får du ett öga in i produktion.

Produktframtagning

Tillverkning och test

Säkerställ att även små volymer får hög attention. Vi har specialiserat vår produktion för prototyper och små serier. Vi vill ge dig en bra DFx- återkoppling på din produkt. Vi erbjuder även en test-Hub som verifierar produktens önskade kvalitet och felfrihet.

Vi började med en analys, numera är NEP vår partner på elektronikdesign

Produktutveckling

Produktutveckling

Produkt- och systemutveckling

Under produkt- och systemutveckling hittar du vår unika utvecklingsmodell och vad vi erbjuder i projekten.

Produktvård

Livscykelanalyser

Regelverket kring vilket miljöavtryck din produkt har blir allt strängare. NEP har verktygen för att hjälpa dig med en livscykelanalys (LCA) och miljövarudeklaration (EPD).

Certifiering och utredning

Certifiering & Utredning

NEP hjälper till vid certifiering såsom exempelvis EMC och LVD. Vi är certifieringade enligt ISO 13485 och ISO 14001.

Projekttillverkning

Teknisk utvärdering

Tekniska utvärderingar är för dig som skall investera i en produkt och vill veta hur den tekniska lösningen ser ut. Det kan även gälla certifierings- eller miljöfrågor.

Produktvård

NEP-akuten

Komponentjouren

Våra ingenjörer och ett helt nätverk av olika kompetenser. Vi kan hjälpa dig hitta rätt komponenter, byta ut komponenter och lösa problem i utveckling och tillverkning.

Felutredning

Vid produktionsproblem eller fältreturer hjälper vi till med tekniska utredningar för att förstå grundorsaken till problemet och tar fram åtgärder för både kort och lång sikt. 8D- rapporter är vår vardag.

Projekttillverkning

Produktionskoll

Med NEP TestNet får du ett öga in i produktion och koll på den dagliga yielden, du kan spåra felaktiga enheter och batcher. Du kan också visualisera produktionstakten.

Produktvård

NEP Insight

Få en direktbild var status är på respektive ärende. Kommentera direkt i vår canban-tavla om du vill göra en omprioritering, skapa nytt ärende osv. ”NEP Insight” är ditt öga in i NEP´s verksamhet.

Tillverkning och material

COGS reducering

Vi hjälper dig med att minska kostnaden för din produkt, hitta billigare lösningar, förenkla tillverkningen och hitta alternativa komponenter och leverantörer.

TestSystem

Rack Test System RTS

Rack Test System

RTS är en högpresterande testlösning för effektiv produkttestning. Flexibel, automatiserad, och kostnadseffektiv.

Embedded Test System

Embedded Test System

ETS är effektiva och skräddarsydda lösningar för kvalitetstestning av inbyggda system. Optimerad prestanda och tillförlitlighet

TestNet

TestNet

Följ tillverkningen av dina produkter utan att vara fysisk på plats. Hur ser trenderna ut? när testades den viktiga batchen? vad är vanligaste felorsaken? Allt det du behöver veta är lättåtkomligt via NEP-TestNet

Fully Customer Designed System

Kundanpassat TestSystem

Vi bygger testsystem som är helt kundunika och anpassade efter dina önskemål av behov gällande kvalitetskontroll av produktionen. Kan vara t.ex. visuell avsyning, tryckmätning eller anpassning till din produktionslina.

Tillverkning och test

Tillverkning och material

Tillverkning och materialhantering

Du har just utvecklat en produkt med oss. I inledningsskedet kan du inte börja serietillverka 1000 stycken utan måste testa marknaden. Då passar vår småskaliga projekttillverkning, här kan vi tillverka 1-10 enheter åt gången.

Testning

Testning

Efter vi utvecklat en testlösning till er tar vi gärna hand om testutförandet för kortare eller längre period. Med våra egna system och kundens fixturer utför vi operativ testning, denna tjänst passar bra tillsammans med tillverkning samt Produktvård.

Vill du veta mer om vad NEP kan erbjuda dig?